...

Tedavinin Etki Süresi

Tedavinin Etki Süresi

2015 Urofair Kongresi, Prof.Dr.Peter Lim : ED1000 tedavisinin sonuçlarının DURABLE ve SUSTAINABLE (SÜREKLİ) olduğunu açıklamaktadır (*). Bakınız (Video 11. dakika) :

(*) Sonuçlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir *** 2015 Amerikan Üroloji Birliği Kongresi'de ED1000 ile yapılan düşük yoğunluklu şok dalga tedavisinin (LI-ESWT) Etkisinin UZUN SÜRELİ olduğu ispatlanmıştır :

*** 2015 Amerikan Üroloji Birligi Kongresinde yayınlanan aşağıdaki tablo incelendiğinde, tedavinin iyileştirici etkisinin aylar içinde artarak devam ettiği, hatta tedavi bitiminden 1 yıl sonra dahi tedavi başlangıcına göre hastaların daha yüksek başarı skorlarına ulaştığı gösterilmiştir.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.