Türkiye'de 75 Farklı Merkezde ED1000 Tedavisi Yapılmaktadır.

Tedavinin Etki Süresi

Tedavinin Etki Süresi

2015 Urofair Kongresi, Prof.Dr.Peter Lim : ED1000 tedavisinin sonuçlarının DURABLE ve SUSTAINABLE (SÜREKLİ) olduğunu açıklamaktadır (*). Bakınız (Video 11. dakika) :

(*) Sonuçlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir *** 2015 Amerikan Üroloji Birliği Kongresi'de ED1000 ile yapılan düşük yoğunluklu şok dalga tedavisinin (LI-ESWT) Etkisinin UZUN SÜRELİ olduğu ispatlanmıştır :

*** 2015 Amerikan Üroloji Birligi Kongresinde yayınlanan aşağıdaki tablo incelendiğinde, tedavinin iyileştirici etkisinin aylar içinde artarak devam ettiği, hatta tedavi bitiminden 1 yıl sonra dahi tedavi başlangıcına göre hastaların daha yüksek başarı skorlarına ulaştığı gösterilmiştir.