Türkiye'de 75 Farklı Merkezde ED1000 Tedavisi Yapılmaktadır.

Hakkımızda

Hakkımızda

BOLD A.Ş., Amerikan Medispec firmasının Türkiye'deki tek yetkili temsilcisidir. Son on yıl içerisinde, Türkiye genelinde ED1000 merkezlerini faaliyete geçirerek sayısını 75'e yükseltmiştir. Ayrıca, şok dalga tedavisini Türkiye'ye 12 yıl önce getirip tanıtan firma da BOLD A.Ş.'dir.

Şok dalga tedavi sistemlerinde dünya lideri olan Medispec 30 yıldır üroloji, ortopedi, fizyoterapi, estetik alanlarında yüksek teknolojili tıbbı cihazlar üretmektedir. Medispec'in geliştirdiği tıbbi sistemler dünyada 80’den fazla fazla ülkede yer almakta ve 1000’den fazla sistemi dünyanın saygın tıp merkezlerinde kullanılmaktadır. Medispec'in düşük yoğunluklu şokdalga tedavi sistemleri, son 10 yıldır Kardiyoloji'de koroner kalp hastalığı tedavisinde ve Üroloji'de Sertleşme Sorunu (Erektil Disfonksiyon) tedavisinde üstün başarı göstermiş, ED1000 tedavisi 2013 yılında Avrupa Üroloji Birliği kılavuzuna girmiş ve 2022 de FDA onayını almıştır.

Sertleşme Sorunu (Erektil Disfonksiyon) için özel olarak üretilen ED1000 cihazı, dünyada tüm klinik çalışmaların yapıldığı ve tıp literatürüne giren tek cihazdır. ED1000 cihazı ile yapılan şokdalga tedavisi, sertleşme sorunu için İlaçsız, Ağrısız, ve Yan etkisiz bir tedavi yöntemidir. ED1000 cihazı ile verilen düşük yoğunluklu şokdalga tedavisi, kök hücre aracılığı ile yeni damar oluşumuna neden olmakta ve peniste kanlanmayı artırmaktadır. ED1000 tedavisi, damar hastalığına bağlı sertleşme sorununun ana nedenini çözen ileri teknolojik bir yöntemdir(*).