...

Türkiye'de 75 Farklı Merkezde ED1000 Tedavisi Yapılmaktadır.

Sorular

ED1000 : Sertleşme Problemi Tedavisinde Devrim Eskiye Dönmek İstemez misiniz?

Düşük yoğunluklu akustik şok dalgaları ile yapılan ED1000 tedavisi, sertleşme problemi tedavisinde yeni bir devrim yaratmıştır. Son 20 yıldır iskemik kalp hastalığı tedavisinde kullanılan bu teknoloji, ED1000 cihazı ile son 15 yıldır sertleşme problemi tedavisinde de dünyada binlerce hastada başarılı şekilde kullanılmaya başlanmış ve hastalar için ilk defa İlaçsız, Ağrısız ve Yan Etkisiz Çözüm imkanı olmuştur. 6’lı seanslar halinde yapılan ED1000 tedavisi yan etkisi olmaması ve yeni damar oluşumu sağlayarak altta yatan ana sorunu tedavi ederek etki göstermesi sonucu dünyada olağanüstü ilgiyle karşılanmaktadır.
ED1000 tedavisi bilimsel olarak EDSWT ( Erectile Dysfunction Shock Wave Therapy ) olarak adlandırılmaktadır.
ED1000, EDSWT teknolojisinde dünyadaki Altın Standart’dır. EDSWT ile ilgili tıp literatüründe bulunan bilimsel çalışmaların çoğu ED1000 kullanılarak yapılmıştır.

Vücudun doğal iyileştirme mekanizmalarından Kök Hücrelerini harekete geçirmektedir.
Damar oluşturan Kök Hücrelerinin aktive edilmesiyle yeni damar oluşumu uyarılmaktadır (Neoendotelizasyon ve Anjiogenez).
Yeni damar oluşumu ile artan penis kanlanması sonucu vücudun doğal sertleşme sistemi yeniden eski normal haline geri dönmektedir.

6 seanslık tedaviler halinde yapılmaktadır. Tedavi sırasında penis ve penis köküne düşük yoğunluklu ultrasonik ses dalgaları verilmektedir.

ED1000 tedavisinin seanslar halinde yapılmasının nedeni, tedavi mekanizması ile ilgilidir. Düşük Yoğunluklu Akustik Şok Dalgalarının etkisi ile Kök Hücre Tutulumu sonucu yeni damar oluşumunun sağlanması süre gerektiren ve yavaş gelişen vücudun kendi doğal iyileştirme mekanizmasıdır.
ED1000 tedavisi bu nedenlerden dolayı 6’lı seanslar halinde yapılmaktadır.

Tüm Sertleşme Problemlerine etkilidir. Bunlar arasında Damarsal nedenli sertleşme problemi tüm hastaların yaklaşık %70’ini oluşturmaktadır ve bunlar arasında en büyük grup Şeker Hastaları ve Koroner Damar Hastalarıdır. Ayrıca, prostat ameliyatı öncesinde ve sonrasında da ED1000 tedavisi başarılı sonuçlar vermektedir.
Hafif ve Orta grup hastalarda 6-12 seans ED1000 tedavisi ile başarı %80’nin, Ağır hastalarda 12-24 seans ED1000 tedavisi ile başarı %60’ın üzerindedir.
Diğer bir anlatımla, Hafif ve Orta grup hastalarda 6-12 seanslık tedavi ile her 4 hastanın 3’ünde, Ağır hastalarda ise 12-24 seanslık tedavi ile her 4 hastanın 2’sinde ED1000 tedavisi başarılı sonuç vermektedir.
6-12 seans ED1000 tedavisi ile Hafif ve Orta grup hastalar ilaç kullanımından kurtulmakta veya çok düşük doz ilaç ile mutlu bir cinsel yaşama dönmektedirler.
12 -24 seans ED1000 tedavisi ise daha önce ilaçlara dahi cevap vermeyen Ağır hastaları ilaca cevap verir hale getirmekte ve yeniden sürdürülebilir mutlu bir cinsel yaşama dönmeye imkan vermektedir.
ED1000 tedavisinin yan etkisi olmaması nedeniyle seans sayısında bir sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 6 seans tedavinin başarısını daha da yükseltmektedir.
Ağız yoluyla alınan ilaçlar ile elde edilen başarı oranları ise yaklaşık %60-70 aralığındadır. İlaç tedavisinin bilinen yan etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner kalp hastalarındaki riskleri, cinsel ilişkiyi önceden planlama gereği ve ilaca bağımlılık gibi nedenlerden ötürü hastaların %50’si bir süre sonra ilaç kullanmayı bırakmaktadır. Ayrıca, ilaçlara yanıt vermeyip son çare olarak iğne ve penis protezine yönlendirilmiş olan Ağır hastaların ED1000 tedavisi sonrasında ilaçlara cevap verir hale geldiği gösterilmiştir.

ED1000 tedavisi tamamen güvenlidir. Hiçbir müdahale ve girişim yoktur. İlaç kullanımı yoktur. Tedavi sırasında ve sonrasında bugüne kadar bildirilen bir yan etkisi bulunmamaktadır. Her seans sonrasında hastalar beklemeksizin günlük hayatlarına dönmektedir. Günlük hayatlarında herhangi bir kısıtlama yoktur.

ED1000 tedavisi sırası ve sonrasında ağrı yoktur, bugüne kadar bildirilmemiştir. Sedasyon, yatıştırıcı veya tedavi öncesi bir hazırlığa gerek yoktur. Tedavi sonrası bir kısıtlamaya gerek yoktur.Bazı hastalar tedavi sırasında hafif karıncalanma hissi duyduklarını ve seans sonunda bu hissin kaybolduğunu belirtmişlerdir.

Her tedavi seansı yaklaşık 20 dakika sürmektedir. ED1000 tedavisi tek seanslık bir tedavi değildir. Ez az 6 seans tedavi gerekmektedir. Hafif ve Orta derece hastaların başarıyla tedavi edilebilmesi için 6-12 seans, Ağır derece hastaların başarıyla tedavi edilebilmesi için 12-24 seans tedavi gerekmektedir.

ED1000 tedavisi, kliniklerinde ve hastanelerde yapılmaktadır. Hasta ismi ve bilgileri tamamen gizli tutulmaktadır. Sadece tedavi veren doktor ve teknisyen eşliğinde özel bir odada, hasta mahremiyetine azami özen gösterilerek yapılmaktadır. Hastanede yatmayı gerektiren bir tedavi değildir.

Tedavinin etkisinin hissedilmesi, son ED1000 seansı bitiminden yaklaşık 1 ay sonradır. Dünyada 2012 yılında klinik kullanıma giren ED1000 ile yapılan klinik çalışmalarda ED1000 tedavisi ile kazanılan başarının 2 sene devam ettiği gösterilmiştir, daha uzun süreli etkiyi gösteren bilimsel çalışmalar halen devam etmektedir.

ED1000 tedavisinin yan etkisi olmaması nedeniyle seans sayısında bir sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 6 seanslık tedavi başarıyı daha da yükseltmektedir. İleride 6 seanslık tedavinin tekrar edilmesi tedavinin etkisini daha da artırmaktadır.

ED1000 tedavisi ile penis kalınlığının 5mm ve üzerinde artış göstermesi hastalarda sık olarak gözlenen bir durumdur. Bunun nedeni yeni damar oluşumudur.

Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi (Low Intensity Shock Wave Therapy) 2000 yılından beri Kardiyoloji alanında kanlanması bozuk kalp dokusunun yeniden kanlandırılması tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır, kalpte az kanlanan dokuda kanlanmayı artırmaktadır. Önce yansıtılıp sonra odaklanarak yönlendirilen şok dalgaları kalpte olduğu gibi peniste de ince yeni damarların oluşumuna yol açarak penis kanlanmasını artırmakta, ve böylelikle başarılı sertleşme yeniden sağlanmaktadır. Başarılı sertleşme peniste kanlanmanın yeterli olmasına bağlıdır.

 (*) Sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebililr.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.