...

ED1000 Tedavisi İle Sertleşme Sorunu Olan Hastalarda Cinsel İstek Ve Performans Nasıl Artar?

ED1000 Tedavisi İle Sertleşme Sorununda Performans Nasıl Artar?

Sertleşme sorunu, erkeklerde cinsel ilişki için yeterli sertliği sağlayamama veya sürdürememe durumudur. Bu sorun yaş ilerledikçe daha sık görülür ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Sertleşme sorununun nedenleri arasında damar hastalıkları, hormonal bozukluklar, psikolojik faktörler, ilaç yan etkileri ve peyronie hastalığı sayılabilir.

Günümüzde, sertleşme sorunu olan hastalar için farklı tıbbi tedavi seçenekleri mevcuttur. Bunlar arasında ağızdan alınan tabletler (tadalafil, sildenafil gibi), enjeksiyon tedavisi, vakum pompası, penis protezi ve şok dalga tedavisi yer alır. Son yıllarda geliştirilen ve giderek popülerleşen bir yöntem ise ED1000 tedavisidir.

ED1000 tedavisi, damarsal nedenlerle oluşan sertleşme sorununda etkili bir yöntemdir. ED1000 tedavisi, düşük yoğunluklu şok dalgaları kullanarak penis dokusunda yeni damar oluşumunu uyarır ve böylece sertleşme fonksiyonunu iyileştirir. ED1000 tedavisi, ağrısız, acısız ve ilaçsız bir yöntemdir ve kalıcı sonuçlar sağlar. Peki, ED1000 tedavisi ile sertleşme sorunu olan hastalarda cinsel istek ve performans nasıl artar?

ED1000 tedavisi, prensip olarak düşük yoğunluklu şok dalgalarının (ESWT) penise uygulanması yoluyla çalışır. Bu şok dalgaları, peniste yeni kan damarları oluşumu sağlayarak ve kan damarlarını genişleterek sertleşme sırasında penise kan akışını artırır. Bu da sertleşme sorunu olan hastaların ereksiyonlarını iyileştirmeye ve cinsel isteklerini artırmaya yardımcı olur.

ED1000 tedavisi genellikle 6 ila 12 seans arasında uygulanır ve her seans yaklaşık 20 dakika sürer. Tedavi sonrasında cinsel performansta gözle görülür bir iyileşme görülebilir ve etkiler hastadan hastaya değişmekle birlikte yüksek bir başarı oranına sahiptir. ED1000 tedavisinin cinsel istek ve performans üzerindeki etkileri konusunda yapılan tıbbi bilimsel çalışmalar bunu desteklemektedir ve 2013 yılından beri Avrupa Üroloji Birligi (EAU)  tavsiye kılavuzunda yer almaktadır. Son 10 yıldır ED1000 tedavisi, ağrısız, acısız, ilaçsız ve ameliyatsız bir yöntem olması nedeniyle de hastalar tarafından tercih edilmektedir.

 Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.