Sertleşme Sorununa Neden olan İlaçlar

                                                                        Sertleşme Sorununa Neden olan İlaçlar

 

  Etken Madde    Etken Madde 

Diüretik ve Yüksek Tansiyon İlaçları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digoksin 
Chlorthalidone  
Reserpine 
Triamterene  
Furosemide  
Prazosin 
Bumetanide 
Phenoxybenzamine 
Guanfacine Guanabenz 
Guanethidine 
Guanfacine 
Phentolamine 
Methyldopa  
Clonidine  
Verapamil  
Nifedipine  
Hydralazine 
Captopril  
Enalapril 
Metoprolol 
Propranolol  
Labetalol 
Atenolol 
Phenoxybenzamine 
Spironolactone 
Carvedilol 
Hydrochlorothiazide 

 

 

Anti-Depresan
Anti-Anksiyete
Anti-Epileptik İlaçlar

Fluoxetine 
Tranylcypromine 
Sertraline 
Isocarboxazid 
Amitriptyline
Amoxapine 
Clomipramine 
Desipramine 
Nortriptyline 
Phenelzine 
Fluphenazine 
Buspirone
Chlordiazepoxide 
Clorazepate 
Diazepam 
Doxepin 
Imipramine 
Lorazepam 
Oxazepam 
Phenytoin 
Chlorpromazine 
Imipramine 
Isocarboxazid 
Meprobamate 
Mesoridazine 
Nortriptyline 
Oxazepam 
Thioridazine 
Trifluoperazine 
Tranylcypromine 
Thiothixene

        

Alerji - Antihistaminik İlaçlar Dimehydrinate 
Diphenhydramine 
Hydroxyzine 
Meclizine 
Promethazine 
Ağrı Kesiciler
Nonsteroid Antiinflamatuar 
Naproxen 
Indomethacin 
Ibuprofen 
Codeine 
Fentanyl 
Hydromorphone 
Meperidine 
Methadone 
Morphine 
Oxycodone
 Parkinson İlaçları Biperiden  
Benztropine 
Trihexyphenidyl 
Procyclidine 
Bromocriptine 
Levodopa
 Kemoterapi İlaçları  Busulfan 
Cyclophosphamide
Antiandrojenler 
Ketoconazole 
LHRH agonistleri 
 Mide - Reflü İlaçları Cimetidine 
Nizatidine 
Ranitidine 
 Kas Gevşeticiler Cyclobenzaprine 
Orphenadrine 
 Prostat Kanseri İlaçları Flutamide 
Leuprolide 
Üriner Sistem İlaçları Finasteride 
 Anti-Aritmik Kalp İlaçları Disopyramide   Diğer

Aminocaproic asid       Atropin                 Clofibrate Cyclobenzaprine          Cyproterone 
Estrogen 
Furazolidone 
Licorice 
Metoclopramide 
Orphenadrine 
Prochlorperazine 
Pseudoephedrine 
Alkol 
Amfetaminler 
Barbituratlar 
Nikotin 

 Lipid Kolesterol Düşürücü İlaçlar